Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla

1) Docházka. V kolik hodin máme vyučování, asi víte. Snažte se, proto prosím přijít včas. Když budete chodit pozdě, ochudíte o body sami sebe. Po pozdním příchodu se mi omluvte buďto nahlas, nebo do šeptání. To nechám jen na vás. Za příchod 15 minut po začátku výuky a odchod 15 minut před koncem výuky dávám pouze poloviční body za účast a to je místo 10 bodů 5. Pokud budete chtít odejít dříve, jen mě o tom informujte.

2) Omluvenky. Pokud to jde, snažte se omlouvat dopředu. Jestli to dopředu nevíte, a zkolabuje vám třeba internet, nebo musíte nečekaně odjet, klidně se omlouvejte až po hodině. Většina z vás ví, že pokud se neomluvíte, bude vám odebráno 5 bodů do ŠP za neomluvenou neúčast – nebojte se, do 3 dnů od neúčasti můžu ve třídnici hodinu přepsat na omluvenou a body vám vrátit. Potom už to nejde ani, kdybych sebevíc chtěl. Systém to už totiž nedovolí. V zájmu vás i vaší koleje si to proto hlídejte.

3) Hlášení a dotazy. Pokud v hodině položím otázku, za kterou v závorce napíšu hlášení, můžete se pomocí vykřičníku -> ! <- přihlásit, pokud budete znát odpovědi. To stejné je, když řeknu, ať se přihlásíte, až si třeba dopíšete zápis. Všechno pomocí vykřičníku! Pokud máte v průběhu výkladu dotaz k látce, použijete otazník -> ? <- Většinou vám na začátku řeknu, ať se ptáte až po dokončení výkladu. Je to z toho důvodu, že polovinu otázek většinou dovysvětlím během výkladu.

4) Šeptání. Ve chvíli, kdy vás vyzvu, abyste mi nějakou odpověď pošeptali, zvolíte dole v kolonce Šeptu moje jméno, a pak normálně píšete. Rozdíl mezi touto formou a tím, že to řeknete nahlas je jednoduchý. Odpověď uvidíte pouze vy a já. Tím pádem může body za otázku dostat více lidí a klidně i celá třída. Ve chvíli, kdy vám takováto odpověď ujede nahlas, nedostáváte žádné body, stejně jako všichni co odpoví po vašem "výkřiku" později než za 2-3 sekundy.

5) Šeptání mezi studenty a pohyb po hradě během výuky. V hodinách si klidně šeptat můžete. Podmínkou však je, že budete reagovat na všechny mé výzvy. V případě, že uvidím, že si mezi sebou šeptáte a nereagujete na výuku, budete upozorněni + vám strhnu 5 bodů z aktivity v hodině. Po druhém upozornění přijdete o 15 bodů, a při třetím se proletíte dračím expresem k jezeru. Toto se vám bude sčítat i mezi hodinami v celém ročníku (prohřešky se anulují na konci). To samé (i postihy) platí pro pohyb po hradě. Pokud to stíháte, klidně si zajděte na trénink Famfrpálu, nebo do odborek, ale musíte reagovat. Důrazně je zakázáno šeptání při testech a nápovědy ostatním ohledně toho, jaká je zrovna správná odpověď na moji otázku.

6) Vykání. Pro první ročník je pro vás vykání vůči mně na hodinách povinností. Ve druhém ročníku už to nechám jen čistě na vás. Je to věcí každého z vás, jak vám to bude vyhovovat.

7) Body. Na hodinách máte možnost získat celkem dost bodů pro svou kolej. Výuka je strukturovaná tak, že většinou odpovídáte do šeptu. Šeptání preferuji kvůli tomu, aby měli šanci i lidé s pomalejším připojením (pokud si nejste jistí, klidně odpovídejte taky, body za špatné odpovědi nestrhávám). Hlášení je v hodině jen párkrát, a na to odpovídá ten student, který se přihlásí první (po mé výzvě). Pokud odpoví špatně, dostává šanci druhý v pořadí atd. Body můžete dostat dále třeba za RPG, diskuzi, či různé hry, křížovky, osmisměrky atd. Když se budete snažit, myslím, že budete s body spokojeni. K bodování testů si něco řekneme až těsně před testem – buď v hodině testu, či hodině před ním.

8) Známky. Ty můžete dostat buď za PDÚ, NDÚ, testy, či eseje. Za každou známku dostáváte body do ŠP – viz Tabulka známek v pokoji. Každá známka vám taky jakýmsi způsobem ovlivňuje závěrečnou známku na vysvědčení. Na webu už máte nachystané informace, kolik mají jednotlivé známky váhu, a co vám zrovna vychází. Z ročníku postoupíte s konečnou známkou: V, N nebo P.

9) Úkoly. Úkoly naleznete ve svém úkolníčku. Ke každému úkolu je zadán termín, do kterého je nutné ho odevzdat, protože poté to již nepůjde. Existují PDÚ, tedy úkoly povinné. Tyto práce máte povinnost vypracovat. V opačném případě totiž dostanete Trolla, což je nejhorší známka, která vám mimochodem celkem dobře zkazí průměr. Další jsou NDÚ, tedy nepovinné úkoly. Ty vypracovat nutně nemusíte – nehrozí vám za ně Troll. Na druhou stranu za ně zase dostanete body, a můžete si díky nim opravit známku, kterou jste si zkazili třeba T, nebo pokaženým testem či esejí. V co nejbližší době do vašich úkolníčků zadám esej a většinu NDÚ pro tento rok (na další PDÚ a NDÚ upozorním během výuky - mají návaznost na probíranou látku, takže by je bylo nesmyslné zadávat dříve). Většina profesorů to nedělá, ale z vlastní zkušenosti vím, že když je máte zadané po celou dobu, můžete si je postupně vypracovat v době, kdy třeba jinde žádný úkol nemáte a zrovna sedíte doma s volným časem a chutí některou z prací zrovna vypracovat.

10) Esej. Esej je závěrečná ročníková práce, která bude již brzy zadána. Má větší váhu než PDÚ i NDÚ. Je sice těžší, ale můžete za ni dostat až 60 dalších bodů navíc. Tedy až 20 + 60 (známka + bonus). Nyní k jejímu hodnocení. Na bonusové body nemá žádný vliv, jestli budete mít 1 A4, či 4 A4 a to z jednoho prostého důvodu. Člověk může vypracovat kvalitativně mnohem lepší práci na jedné stránce, než kdyby to roztahoval na stránky 4 (to neznamená, že čtyřstránková esej nemůže být kvalitní). Ubírat potom studentům body za to, že jejich kamarád toho napsal 4x víc je zbytečné, protože každý splnil rozsah. To, jak dlouhé eseje napíšete je prostě jen na vás. Zároveň hodnotím originalitu zpracování témat, a potom také převedení dobrého nápadu na papír (spousta dobrých nápadů může nevyužít svého potenciálu a ve výsledku se sesypat). Tady už rozdíly mezi body vidět můžete. Dále můžete esej doplnit o obrázky buď vlastní, nebo z internetu. To vám pomůže ve chvíli, kdy si nebudu zrovna jistý a budu se rozhodovat, jestli vám dám méně nebo více bodů, či jestli dostanete nakonec V, nebo N. Pokud by vás zajímalo, proč máte tolik a tolik bodů, klidně mi napište sovičku – budu se snažit věcně odpovědět.

11) Osnovy. Jsou dostupné taktéž na webu

12) Testy. 13. Hodinu je naplánovaný test z látky, kterou v průběhu roku probereme + jedno opakování v terénu před Závěrečným testem (jak bude probíhat, uvidíte). Na test závěrečný máte povinnost se dostavit! Kdo se na tento test nedostaví, nebo si ho po domluvě nedopíše, nepostoupí do vyššího ročníku. Test je totiž zárukou, že máte potřebné znalosti pro postup. Letos vynecháme test pololetní. Je to z toho důvodu, že toho máme hodně k probrání a nechci látku zbytečně rozmělňovat do více ročníků. Od druhého ročníku pololetní testy budou.

13) Výklady. Pokud se z nějakého důvodu nedostavíte na hodinu, je vaší povinností sehnat si výklady od některého z vašich spolužáků. Případná nevědomost na další hodině z důvodů absence totiž studenta neomlouvá.

14) Pochvaly. Pro prváky nejdříve vysvětlím. Pochvala je ohodnocení profesorem, které můžete dostat na konci roku. Pochvaly jsou zvláštní v tom, že když jich máte větší množství (z více předmětů), můžete za ně dostat bonusové body do ŠP. Problém je však v tom, že pochvalu nemůže dostat každý. Profesor má totiž možnost udělit jen omezené množství pochval. Hned na začátku roku vám chci oznámit, za co budu dávat pochvaly já. Někteří profesoři dávají pochvaly za 100% docházku, někteří za splnění všech úkolů a další třeba za nejvíce bodů v aktivitě. U mě to bude jinak. Hodnotit tyto věci zvlášť může být totiž nevypovídající. Dám příklad třeba na 100% docházce. Málo aktivní člověk, který si přijde hodiny v podstatě jen odsedět, může mít lepší docházku než student, který jednou chyběl, ale je aktivní. Tady by mi prostě bylo hloupé dát pochvalu tomu „neaktivnímu“. Proto jsem si vytvořil speciální bodovací tabulku, kterou vložím i na web. Touto tabulkou se můžete posouvat nahoru, nebo také propadat. Body do tabulky získáváte za všechno. Za body v hodině, NDÚ, PDÚ, esej, docházku, celoroční hru… Kolik za kterou věc konkrétně si přečtete na webu. Ve výsledku tedy pochvalu dostanou studenti, kteří skončí na předních pozicích. Jestli tedy chcete pochvalu, snažte se i mimo hodiny. Tabulka je pro obě třídy společná.

15) Profesorská nástěnka. Poslední co bych zmínil je informace, že máte sledovat profesorskou nástěnku. Může se stát, že některý den nebudu stíhat odučit hodinu. V tom případě se vám budu snažit dát dopředu informaci na nástěnku, abyste zbytečně nechodili do hodin (sledujte i rozvrh a informace jiných profesorů – když mi třeba nepojede internet, pokusím se o zrušení hodiny informovat třeba jiného z profesorů formou SMS, a ten to potom vloží na nástěnku). Dále mohou být na nástěnce užitečné informace k úkolům (upozornění na končící termíny PDÚ, NDÚ a esejí), nebo jakékoliv jiné informace týkající se Drakologie